Kvinnehelse

Visste du at kvar 4. kvinne har utfordringar knytt til underlivet? Og visste du at vi har eit godt fysioterapeutisk og tverrfagleg fagmiljø i Noreg som har mykje kunnskap til deg som har vanskar med dette? Teksten under bileta har ulike lenker.

Gå inn og sjå kor mykje god informasjon som finst.